LIČNO ISCELJIVANJE TESLINIM TALASIMA

Ići dole

LIČNO ISCELJIVANJE TESLINIM TALASIMA

Počalji  Astrotanja taj Sub Sep 06, 2014 3:27 pm

LIČNO ISCELJIVANJE TESLINIM TALASIMA

Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika j u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu.

Namena isceljivanja je isceljivanje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom.

Često pitanje koje mi postavljate je :-Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima?- Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa namerom da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma.

Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-fizičkog stanja, da krene proces samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, Univerzuma, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe I do našeg svekupnog ličnog napretka. Namena isceljivanja da se pomogne osobi , kojoj se radi lično iscelivanje j i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje sama sa sobom. Otud se kod nekih pojavljuj razne misli, ili ideje šta da promene u svom životu, jer često kako mi pišu vide film u glavi, prošla događanja iz svog života, ili im se pak javljaju boje, koje su nosioci energija koje isceljuju. U nekim slučajevima se pojavi se miris, koji takođe uima iseliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Naravno, tu je pre svega prisutno zagrevanje određenih delova tela , koji su oboleli, ili postoji blokada energije., ili su lečeni, opersani. Tiraji, strujanje energije je nešto što se kod većine pojavljuje i to je normalno, jer su teslini talsi poput blage struje, frekvencija koji protiču kod energoterpeuta kroz vrhove prstiju ruku i nogu dok radi isceljivanje.

Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi iscelivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, (što je recimo kod mene bio slučaj), zatim nekih potisnutih strahova. Doprimosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje sui male blokiranu kreativnost postaju kretivnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smislao sopstvenog postojanja, d aim život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali.

Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lače stiče mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje pomaže da se omogući osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivara process dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada, jer I nakon 3 tretmana koji se preporučuju, a ponekad I posle prvog dolazi do toga da ona sama sebi radi iscelivanje.

Lično iscelivanje teslinim talasima se radi jednom u životu I to najčešće u tri uzastomna dana. Ono što je ovde posebno je da nije potrebno n da se klijent nalazi fizički pored osobe koja isceljuje.

Isceljivanje teslinim talasima je tehnika isceljivanja čija svrha je da pokrene samoisceljivanje , te dovede do znatnog poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, kojoj se isceljivanje radi.

To je veoma jednostavna za korišćenje od strane energoterpeuta tenike isceljivanja. Delovanje je izrazito delotvorno. Zasniva se na holističkom pristupu, u kome se posmatra čoveka kao jedna celinu, smatrajući da su mentalno, emotivno i fizičko stanje povezani i da je potrebno sve te aspekte dovesti u ravnotežu da bi se osoba dobro osećala i bila zdrava. Primenjuje se kada postoji bilo kakva neravnoteža, oboljenje, ali i kada želite da poboljšate kvalitet svog života, uklonite blokade, umanjite negativne emocije, ubrzate lični razvoj.

Tokom ovih tretmana se ne tretira određeni “problem”. Nije potrebno da praktičar zna zašto je klijent došao na tretman. Reč je o bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje frekvencija oko klijenta, a te frekvencije deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni)
kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, tokom vremena.

Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti.

Tretmani na daljinu

Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara.

Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je ponoviti analize ubruzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja.
Ovde se radi o tehnici koja je povezano sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno!
Iscelivanje teslinim talasima se kao zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da su psihiče, emotivno i fizičko stanje povezani i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi se osoba bila zdrava.
Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i da bi se želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilztora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj.

Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima se ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban n tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje poztivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni i emotivni.

Preporučuje se serija od tri tretmana, sa razmakom najbolje u toku 24 između svakog od njih. Najčešće su dovoljan tri tretmana, a u ređim slučajevima 5. Preporučuje se neparni broj tretmana. Nema potrebe za periodičnim dolascima na tretmane, jer je reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje.


Kako će delovati pojedinačno zavisi od vašeg od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje koje žude za ozdrvljenjem, što više to delotvornije dožive iseljivanje . To dovodi da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanje, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim..

Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme.

ISCELJIVANJE TESLINIM TALASIMA , KAO I OBUKU ZA ISCELJIVANJE MOŽETE DA ZAKAŽETE NA TELEFON 060 54 54 254, A VAN SRBIJE NA TELEFON +381 60 54 54
Фотографија: LIČNO ISCELJIVANJE TESLINIM TALASIMA Kod ličnog isceljivanja teslinim talasima koriste se potpuno iste frekvencije kao kod tretmana grupnog isceljivanja, samo postoji razlika j u nameni i postupku isceljivanja, koji je ovde namenjen pojedincu. Namena isceljivanja je isceljivanje na svim nivoima: na fizičkom, mentalnom, emotivnom. Često pitanje koje mi postavljate je :-Šta se to događa prilikom ličnog isceljivanja teslinim talasima?- Događa se da se tretiraju određene tačke i energetski meridijani na telu klijenta, sa namerom da se stimulišu energetski tokovi duž njih i da se povežu sa energetskim linijama Zemlje i Univerzuma. Smisao leži da dođe do poboljšanja našeg psiho-samoisceljivanja i to prirodnim putem, jer se koriste talasi koji su iz prirode, Univerzuma, a koji su tu i radi toga da se omogući da dođe ISCELJENJA. Svrha je da se pomogne osobi , kojoj se radi lično iscelivanje i da upozna bolje i ostvari sve svoje potencijale, jer se osoba povezuje sama sa sobom. Otud se kod nekih pojavljuj razne misli, ili ideje šta da promene u svom životu, jer često kako mi pišu vide film u glavi, prošla događanja iz svog života, ili im se pak javljaju boje, koje su nosioci energija koje isceljuju. U nekim slučajevima se pojavi se miris, koji takođe uima iseliteljsku ulogu,ili pak zvuci, muzika.Naravno, tu je pre svega prisutno zagrevanje određenih delova tela , koji su oboleli, ili postoji blokada energije., ili su lečeni, opersani. Tiraji, strujanje energije je nešto što se kod većine pojavljuje i to je normalno, jer su teslini talsi poput blage struje, frekvencija koji protiču kod energoterpeuta kroz vrhove prstiju ruku i nogu dok radi isceljivanje. Ova metoda između ostalog pruža osobi kojoj se radi iscelivanje mogućnost da dođe do boljeg izbora pri odlučivanju, veću sposobnost da pokazuje osećanje ljubavi, koje se usled negativnog iskustva često blokira, jer postoji sumnja I strah od toga . Isceljivanje pomaže da se nakon tretmana osobi omogući da otvoreno I lakše daje I prima ljubav, ili da se oslobodi osećaja krivice, (što je recimo kod mene bio slučaj), zatim nekih potisnutih strahova. Doprimosi da se osoba manje sukobljava sama sa sobom I drugima. Neke osobe koje sui male blokiranu kreativnost postaju kretivnije. Ono što je izuzetno važno I što se kod nekih osoba događa je da otkriju smislao sopstvenog postojanja, d aim život dobije smisao, ako ga do tada nisu imali. Događa se da prestaju unutrašnje blokade koje sprečavaju osobu da uživa u sadašnjem trenutku, I da lakše prevazilazi negativnosti u sebi, kada se one pojavljuju. Brže se oporavlja od upala, usled unutrašnjeg mira kojeg lače stiče mogućnost da se razboli je smanjena. Iscelivanje pomaže da se omogući osobi da se uzdigne na viši energetski nivo, da sama u sebi aktivara process dovođenja u stanje unutrašnjeg sklada, jer I nakon 3 tretmana koji se preporučuju, a ponekad I posle prvog dolazi do toga da ona sama sebi radi iscelivanje. Lično iscelivanje teslinim talasima se radi jednom u životu I to najčešće u tri uzastomna dana. Ono što je ovde posebno je da nije potrebno n da se klijent nalazi fizički pored osobe koja isceljuje. Isceljivanje teslinim talasima je tehnika isceljivanja čija svrha je da pokrene samoisceljivanje , te dovede do znatnog poboljšanje psiho-fizičkog stanja osobe, kojoj se isceljivanje radi. To je veoma jednostavna za korišćenje od strane energoterpeuta tenike isceljivanja. Delovanje je izrazito delotvorno. Zasniva se na holističkom pristupu, u kome se posmatra čoveka kao jedna celinu, smatrajući da su mentalno, emotivno i fizičko stanje povezani i da je potrebno sve te aspekte dovesti u ravnotežu da bi se osoba dobro osećala i bila zdrava. Primenjuje se kada postoji bilo kakva neravnoteža, oboljenje, ali i kada želite da poboljšate kvalitet svog života, uklonite blokade, umanjite negativne emocije, ubrzate lični razvoj. Tokom ovih tretmana se ne tretira određeni “problem”. Nije potrebno da praktičar zna zašto je klijent došao na tretman. Reč je o bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje frekvencija oko klijenta, a te frekvencije deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni, emotivni, duhovni) kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, tokom vremena. Takođe, osoba ne mora da veruje da će joj tretmani pomoći da bi osetila dobrobiti. Tretmani na daljinu Intezitet ovih frekvencija ne opada sa rastojanjem, što omogućava da tretmani isceljivanja na daljinu budu podjednako efikasni kao i kada se osoba nalazi pored praktičara. Važno je da znate da ovi tretmani nisu zamena za posete lekaru i za medicinsku terapiju, koju ne treba prekidati, ali je ponoviti analize ubruzo nakon tretmana, da bi ste utvrdili koliko je došlo do poboljšanja. Ovde se radi o tehnici koja je povezano sa delovanjima iz prirode, što je u suštini veoma jednostavno , a opet izuzetno efektno! Iscelivanje teslinim talasima se kao zasniva se na holističkom pristupu, leči čoveka kao celinu, jer zastupa mišljenje da su psihiče, emotivno i fizičko stanje povezani i da je potrebno sve te aspekte dovesti u sklad, kako bi se osoba bila zdrava. Koristi se pre svega kada postoji bilo kakva neravnoteža, ili neko oboljenje, ali i da bi se želite da poboljšate kvalitet života, otklonite unutrašnje blokade u čoveku i nagomilane negativne emocije. Otklanjanjem svih negativnih uticaja , unutrašnjih destabilztora omogućava se da ubrzate svoj lični razvoj. Ono što je značajno da znate je da se tokom ovih tretmana teslinim talasima se ne isceljuje pojedinačni zdravstveni problem, ili loše psihičko stanje, već da praktičar ne mora da zna od čega klijent boluje , zašto mu je potreban n tretman. To je bezkontaktna metoda, praktičar ne dodiruje klijenta za vreme tretmana, već stvara određene uslove, polje poztivne frekvencije oko klijenta. To su takve frekvencije, koje deluju na celokupno stanje osobe, sve njene nivoe (fizički, mentalni i emotivni. Preporučuje se serija od tri tretmana, sa razmakom najbolje u toku 24 između svakog od njih. Najčešće su dovoljan tri tretmana, a u ređim slučajevima 5. Preporučuje se neparni broj tretmana. Nema potrebe za periodičnim dolascima na tretmane, jer je reč o metodu isceljivanja, koje pokreće samoisceljivanje. Kako će delovati pojedinačno zavisi od vašeg od pojedinca, do pojedinca. Većina osoba, koje koje žude za ozdrvljenjem, što više to delotvornije dožive iseljivanje . To dovodi da odmah nakon prvog tretmana dolazi do osetnog poboljšanje, a, pronalazeći i delujući na uzroke, uklanjaju energetske nepravilnosti, vraćaju u ravnotežu, podstiču ispravno funkcionisanje i samoisceljujuće procese i tako dolazi do poboljšanja. Upravo je to ono što ovaj nacin isceljivanja čini tako efikasnim.. Neko pokazuje odmah nakon prvog tretmana znatno poboljšanje, a kod nekih osoba poboljšanja se javljaju postepeno, kroz vreme. ISCELJIVANJE TESLINIM TALASIMA , KAO I OBUKU ZA ISCELJIVANJE MOŽETE DA ZAKAŽETE NA TELEFON 060 54 54 254, A VAN SRBIJE NA TELEFON +381 60 54 54
avatar
Astrotanja

Broj poruka : 4197
Godina : 52
Datum upisa : 22.10.2008

Pogledaj profil korisnika http://www.astrotanja.rs

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu